راهنمای خرید دستگاه شیرینگ بسته بندی

چند راهنمایی مهم برای خرید دستگاه شیرینگ پک چه دستگاهی بخریم و پول اضافی ندهیم
چه دستگاهی بخریم که واقعا کار بکنه
اینکه دستگاه درست رو بخریم که واقعا دستگاه باشه
دستگاهی بخریم که ساده باشه و در عین حال قابلیت ارتقا داشته باشه
اول یباید ببینید که تیراژ تولیدتون چقدر هست و متناسب تولیدتون دستگاه رو انتخاب کنید ، حتما سعی کنید بر مبنای 90% تولیدتون دستگاه رو انتخاب کنید و 10% باقی رو اگر شده با دست بسته بندی کنید که به خاطر اون 10% دستگاه گرانتر نخرید مثلا اگر جنسی که تولید می کنید ابعادش 50 سانت هست و تعداد کمی هم 70 سانتی تولید دارید باید دستگاه رو بر مبنای 50 سانتی خرید کنید که هزینه کمتری داره
دوم اینکه دستگاهی رو انتخاب کنید که تمامی قطعاتش گارانتی تعویض داشته باشه که همین گارانتی نشانه مرغوبیت قطعه هست
سوم اینکه دستگاهی رو انتخاب کنید که قابلیت روشن شدن با برق تکفاز و برق سه فاز رو همزمان داشته باشه که اگر برق سه فاز نداشتید با برق تکفاز هم کار کنه ، این دستگاه ها دوگانه سوز ساخته میشه و با برق سه فاز و گاز کار می کنه ، مصرف گاز هم گاز شهری هست و هم گاز کپسولی
مورد مهم دیگه اینکه حتما به کارگاه محل تولید دستگاه برید و از نزدیک با تولید کننده صحبت کنید یا اینکه اگر می دونید فروشنده دستگاه واقعا تولید کننده هست ازش بخواهید که مشتریهای قبلی رو بهتون معرفی کنه که از اونها سلامت و بدون دردسر بودن دستگاه رو استعلام کنید همینطور با تولید کننده حرفه ای مشورت کنید که بهتون راهنمایی کنه تا دستگاه درست رو انتخاب کنید

دستگاهی بخریم و پول اضافی ندهیم
چه دستگاهی بخریم که واقعا کار بکنه
اینکه دستگاه درست رو بخریم که واقعا دستگاه باشه
دستگاهی بخریم که ساده باشه و در عین حال قابلیت ارتقا داشته باشه
اول یباید ببینید که تیراژ تولیدتون چقدر هست و متناسب تولیدتون دستگاه رو انتخاب کنید ، حتما سعی کنید بر مبنای 90% تولیدتون دستگاه رو انتخاب کنید و 10% باقی رو اگر شده با دست بسته بندی کنید که به خاطر اون 10% دستگاه گرانتر نخرید مثلا اگر جنسی که تولید می کنید ابعادش 50 سانت هست و تعداد کمی هم 70 سانتی تولید دارید باید دستگاه رو بر مبنای 50 سانتی خرید کنید که هزینه کمتری داره
دوم اینکه دستگاهی رو انتخاب کنید که تمامی قطعاتش گارانتی تعویض داشته باشه که همین گارانتی نشانه مرغوبیت قطعه هست
سوم اینکه دستگاهی رو انتخاب کنید که قابلیت روشن شدن با برق تکفاز و برق سه فاز رو همزمان داشته باشه که اگر برق سه فاز نداشتید با برق تکفاز هم کار کنه ، این دستگاه ها دوگانه سوز ساخته میشه و با برق سه فاز و گاز کار می کنه ، مصرف گاز هم گاز شهری هست و هم گاز کپسولی
مورد مهم دیگه اینکه حتما به کارگاه محل تولید دستگاه برید و از نزدیک با تولید کننده صحبت کنید یا اینکه اگر می دونید فروشنده دستگاه واقعا تولید کننده هست ازش بخواهید که مشتریهای قبلی رو بهتون معرفی کنه که از اونها سلامت و بدون دردسر بودن دستگاه رو استعلام کنید

چه دستگاهی بخریم و پول اضافی ندهیم
چه دستگاهی بخریم که واقعا کار بکنه
اینکه دستگاه درست رو بخریم که واقعا دستگاه باشه
دستگاهی بخریم که ساده باشه و در عین حال قابلیت ارتقا داشته باشه
اول یباید ببینید که تیراژ تولیدتون چقدر هست و متناسب تولیدتون دستگاه رو انتخاب کنید ، حتما سعی کنید بر مبنای 90% تولیدتون دستگاه رو انتخاب کنید و 10% باقی رو اگر شده با دست بسته بندی کنید که به خاطر اون 10% دستگاه گرانتر نخرید مثلا اگر جنسی که تولید می کنید ابعادش 50 سانت هست و تعداد کمی هم 70 سانتی تولید دارید باید دستگاه رو بر مبنای 50 سانتی خرید کنید که هزینه کمتری داره
دوم اینکه دستگاهی رو انتخاب کنید که تمامی قطعاتش گارانتی تعویض داشته باشه که همین گارانتی نشانه مرغوبیت قطعه هست
سوم اینکه دستگاهی رو انتخاب کنید که قابلیت روشن شدن با برق تکفاز و برق سه فاز رو همزمان داشته باشه که اگر برق سه فاز نداشتید با برق تکفاز هم کار کنه ، این دستگاه ها دوگانه سوز ساخته میشه و با برق سه فاز و گاز کار می کنه ، مصرف گاز هم گاز شهری هست و هم گاز کپسولی
مورد مهم دیگه اینکه حتما به کارگاه محل تولید دستگاه برید و از نزدیک با تولید کننده صحبت کنید یا اینکه اگر می دونید فروشنده دستگاه واقعا تولید کننده هست ازش بخواهید که مشتریهای قبلی رو بهتون معرفی کنه که از اونها سلامت و بدون دردسر بودن دستگاه رو استعلام کنید

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...