دستگاه شیرینگ بسته بندی کاشی سرامیک

دستگاه شیرینگ بسته بندی کاشی سرامیک

این دستگاه در 3 نوع تولید می شود

دستگاه شیرینگ دستی که کاربر بسته های کاشی و سرامیک را با سیستم دوخت پنوماتیک دوخت زده و بسته ها را به داخل دستگاه منتقل می کند

دستگاه شیرینگ نیمه اتوماتیک که کاربر بسته ها را جلوی جک پیشرو قرار داده و با فشار دکمه START دستگاه کار دوخت نایلون و انتقال به دستگاه را انجام می دهد

دستگاه شیرینگ فول اتوماتیک که دستگاه به خط تولید کارخانه متصل می شود و برای بسته بندی نیاری به کاربر ندارد

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...